HOTEL 22@

HOTEL 22@

HOTEL 22@


INTERVENCIÓ

Obra Nova

CATEGORIA

Hotel

LOCALITZACIÓ

Districte 22@, Barcelona

CLIENT

Continental Hotels Hispania, S.L.

ÀREA

11.420 m2

DATA

2007-2008

ESTAT

Finalitzat

IMATGES
CONCEPTE

El solar es va trobar desocupat i parcialment enderrocat de forma pràcticament rectangular amb la seva major dimensió donant front al carrer Llacuna i per altre banda carrer Pallars nº 193-205 amb 1.860 m2 de superfície.

El programa funcional de l’edifici de PB + 6 consisteix en un establiment hoteler de 186 habitacions. Aplanta soterrani aparcament per a 126 vehicles de 4 rodes, 21 vehicles de 2 rodes i 12 places per bicicletas. L’hotel gaudeix de locals comercials, jardí privat interior i accessos a office de serveis.

El projecte s’ha plantejat en tot moment des de la lectura d’intencions assenyalada en el Per l’Eix Llacuna. Així doncs, el volum principal de planta baixa més sis plantes, paral·lel al carrer Llacuna, s’alinea rotundament esgotant les seves dues dimensions per tal de configurar la cantonada que dona front a l’espai públic.

Aquest espai que es repeteix en els quatre xamfrans de la cruïlla forma un espai obert i representatiu conformant un punt de referència dins del Eix Llacuna.

Es per això que el projecte proposa un volum molt petri amb perforacions on l’única excepció es la finestra lineal de planta primera que subratlla i acompanya el gir de l’edificació en aquest punt.

D’altra banda el volum intersticial de planta baixa més una planta per on es produeix l’accés principal de l’hotel, s’ha tractat com una peça mes transparent i lleugera, reculada enla seva alineació i que insinua la continuïtat cap a l’interior d’illa de l’espai públic al qual dona front.

Aquest cos té una lectura similar als antics passatges industrials existents a la zona, i per tant es tracta amb un llenguatge similar de armadures metàl·liques, ferro i vidre.

 

PLÀNOLS
Esta web utiliza cookies, puedes ver aquí la Política de Cookies