EL FALGUERÓ

EL FALGUERÓ

EL FALGUERÓ


INTERVENCIÓ

Concurs

CATEGORIA

Equipament

LOCALITZACIÓ

El Falgueró
Andorra

CLIENT
ÀREA

59.427 m²

DATA

2012

ESTAT
IMATGES
CONCEPTE

Per ser un projecte de País, el conjunt del Falgueró s’ha d’entendre més enllà dels límits estrictes del Pla parcial i contemplar l’àmbit en la seva globalitat. Així doncs es de vital importància implicar-hi l’Hospital de Meritxell i els usos santirais adjacents a aquest nou parc sanitari i tecnològic per tal de que aquest nou centre es converteixi en un element motor del País.

Per això considerem que el projecte s’ha de contemplar des d’un punt de vista de màxims, la qual cosa forçosament implica intervenir també en la parcel·la ocupada avui dia per l’antiga Clínica Meritxell i la parcel·la adjacent ocupada per un xalet unifamiliar per tal de ordenar el funcionament del conjunt, facilitar el creixement i les relacions entre totes les institucions implicades, per convertir-se en un punt de referència del País.

Es proposa la construcció de dues torres, de 60m de alçada, que, juntament amb les edificacions de l’avinguda Fiter Rosell, assenyalen i emmarquen l’entrada en el conjunt, través del carrer de nova creació, el carrer de la “Falguera”. que uneix l’avinguda Fiter i Rosell amb el carrer dels Escalls.

A partir d’aquest punt predomina el concepte d’espai lliure i de vianants on el important es la relació entre les persones i els edificis, la comunicació i accessos en aquests, al camí del Falgueró i a altres parts de la ciutat. Per reforçar aquest concepte els accessos als aparcaments es desplacen a la perifèria del conjunt i es genera una urbanització del vial en la que es reforça el trànist dels vianants e impedeix la circulació rodada ràpida.

Les volumetries proposade s es relacionen amb els usos i es desenvolupen en relació al seu entorn, si be làrquitectura permet que aquests siguin intercanviables d’accord amb al desenvolupament del projecte. Així es proposa que tot el que sigui relacionat

PLÀNOLS
Esta web utiliza cookies, puedes ver aquí la Política de Cookies